top of page

ירוק במרכז

מתמקדים במשבר האקלים, איכות הסביבה, ורווחת בעלי החיים

על מנת שנוכל להחזיר את האיזון שהופר - בינינו לבין הטבע והסביבה

ולהתמודד כראוי עם משבר האקלים

שריפות יער

משבר אקלים

איכות הסביבה

רווחת בעלי החיים

בלי פסילות ובלי אפליות

של אף גורם שתומך בקיום המדינה
בשאיפה להקמת ממשלת פיוס לאומי ירוקה

bottom of page